www.dreamsart.pl
Unia europejska

Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.paolacollection.pl prowadzony jest przez firmę
PPUH „Paola” Bogusława i Zbigniew Nowak s.c
Al. Wojska Polskiego 56
26-600 Radom
Tel.: (48) 365 18 59
Tel kom. 784 316 712
NIP: 796 001 71 73
Regon: 670007902
e-mail: esklep@paolacollection.pl
www.paolacollection.com.pl
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, podanymi w PLN.

ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy Paola otwarty jest przez całą dobę, 12 m-cy w roku.
Przez całą dobę można składać zamówienia. Realizacja zleceń następuje wyłącznie w godzinach od 10-15 w dni powszednie. Zamówienia złożone w poniedziałek po godzinie 15, soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą w pierwszym najbliższym roboczym dniu pracy.
2. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.
DHL – 22 zł
DPD – 17 zł
DPD pobranie – 23 zł
3. Po złożeniu zamówienia klient (zamawiający) zobowiązany jest do dokonania przelewu na rachunek bankowy sprzedającego.
Jeżeli płatność przelewem nie nastąpi maksymalnie do 5 dni od daty złożenia zamówienia (liczy się data wpływu należności na konto) zamówienie zostanie anulowane.
4. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
5. Jeżeli w koszyku znajduje się kilka wyrobów o różnej dostępności to zamówienie zostanie zrealizowane w terminie z najdłuższą dostępnością. Jeżeli towar nie jest w danym momencie dostępny skontaktujemy się z klientem pocztą elektroniczną aby poinformować o anulacji lub przedłużeniu czasu realizacji.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie leżących po stronie sklepu.
7. Zdjęcia towaru w szczególności kolory oraz faktura użytych materiałów mogą w nieznacznym stopniu różnić się od ich faktycznego wyglądu co wynika z przyczyn technicznych. Wyżej wymienione różnice nie mogą stanowić podstawy do reklamacji wyrobu. Sklep internetowy Paola nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu okoliczności niezależnych od sklepu.
8. Nie ma możliwości wymiany towaru na inny. Aby otrzymać ponownie dany towar należy złożyć nowe zamówienie.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Kupujący zobowiązany jest przed odebraniem przesyłki sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z biurem Paola w celu wyjaśnienia sprawy.
Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze i sporządzenie protokołu szkody jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń kupującego z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie czy niezgodności towaru z zamawianym.
2.Na wszystkie wyroby zakupione w naszym sklepie udzielamy gwarancji zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
Reklamacja musi być złożona na odpowiednim formularzu reklamacyjnym.
3. Reklamowany wyrób musi zostać odesłany do siedziby firmy Paola na własny koszt na adres:
PPUH „Paola” Bogusława i Zbigniew Nowak s.c
Al. Wojska Polskiego 56
26-600 Radom
4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 21 dni od daty otrzymania przesyłki , w przypadku uznania reklamacji nastąpi naprawa lub wymiana produktu na nowy wolny od wad. Jeśli naprawa nie będzie możliwa nastąpi zwrot wartości towaru oraz kosztów kurierskich w ciągu 21 dni przelewem na konto wskazane przez klienta.
5. Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość do 14 dni od dnia otrzymania towaru.
6. Zwrot towaru jest możliwy tylko w przypadku gdy nie był używany ani w żaden sposób nie został uszkodzony.
7. Towar musi zostać odesłany w takim stanie w jakim został zakupiony w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu. Musi posiadać komplet metek. Nie może nosić śladów użytkowania.
8. Towar nie spełniający powyższych warunków zostanie ponownie odesłany na koszt zamawiającego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zdjęcia zamieszczone w sklepie internetowym Paola nie mogą być kopiowane ani przetwarzane inaczej stanowi naruszenie praw autorskich.
2. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie regulaminu.
3. Składający zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane osobowe umieszczone są w bazie danych firmy Paola i są przetwarzane wyłącznie dla ich potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom.
Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
4. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt :
048 365 18 59
784 316 712